Opšti uslovi korišćenja sajta

Hvala Vam što ste posetili startuphype.rs web sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje startuphype.rs web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem startuphype.rs web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite startuphype.rs web sajt.

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstovi, fotografije, audio i video materijali, dokumenta, baze podataka) na startuphype.rs web sajtu je u vlasništvu Tanje Rabijac (u daljem tekstu, Autor) u ime startuphype.rs ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela www.startuphype.rs web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem sajtu, posetioci ovog web sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik i time samostalno odgovaraju za svoje radnje. Ni Autor u ime startuphype.rs, niti treća lica koja učestvuju u pisanju (u daljem tekstu, Koautori), produkciji ili prenošenju ovog web sajta i njegovog sadržaja ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu.

Ni Autor u ime startuphype.rs, niti Koautori, ili pružaoci informacija, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovom web sajtu, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do posetioca, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizilaze.

Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim, može u svakom trenutku biti uklonjen od strane Autora u ime startuphype.rs. Autor u ime startuphype.rs zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja, za koji oceni da je neprikladan.

Takođe, Autor u ime startuphype.rs ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter/laptop ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos odnos između Vas i Autora u ime startuphype.rs, niti Koautora, te niko od posetilaca ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje Autora u ime startuphype.rs na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim posetiocem ovog sajta.

Posetilac web sajta prihvata da samostalno oceni sadržaj informacija web sajta te u skladu sa tim preuzima rizik i odgovornost prilikom korišćenja takvih informacija i nastanka događaja koje može proizvesti korišćenje tih informacija.

Ni pod kojim uslovima Autor u ime startuphype.rs niti Koautori neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu proisteklu iz toga što se posetilac web sajta oslonio na informacije dobijene putem web sajta. Posetilac samostalno odgovara za svoje radnje. Na posetiocu je sva odgovornost ocene tačnosti, kompletnosti ili korisnosti bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem web sajta.

Web sajtovi trećih lica

Ovaj web sajt može da sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, Autor u ime startuphype.rs niti Koautori ne daju svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. Autor u ime startuphype.rs niti Koautori ne prihvataju nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. Autor u ime startuphype.rs niti Koautori ne daju nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

Izmena sadržaja na sajtu

Autor u ime startuphype.rs zadržava pravo da izmeni ili povuče deo ili čitavu internet stranicu web sajta u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštavanja posetioca.

Izmena uslova korišćenja

Autor u ime startuphype.rs zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.startuphype.rs. Posetilac web sajta se obavezuje da povremeno poseti startuphype.rs web sajt i pročita ove uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko posetilac nastavi da koristi web sajt nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.